R.T.C

R.T.C
En komplett lösning för fjärrundervisning och digitala tjänster på distans.
Läs mer

R.T.C (Remote Teaching Concept)

R.T.C bygger på en helhetssyn från att utbilda lärare på djupet, skapa en kvalitativ lärmiljö online för utbildare och deltagare samt säkerställa olika tjänster som ger stöd för den online-baserade undervisningsmiljön.
R.T.C öppnar upp för många nya möjligheter. Tillgängligheten ökar och möjligheten att använda sig av specialister eller annan geografiskt oberoende expertis skapar en ny flexibilitet. Många gånger kan det vara svårt att samla en grupp för utbildning inom samma geografiska plats vilket kan innebära att endast ett fåtal får tillgång till utbildningen.
Framväxten av fjärrundervisning (distans undervisning med personliga möten) innebär att kommuner och organisationer kan utforma sina utbildnings- och arbetsprocesser på ett nytt och mer effektivt sätt, mer mobilt, flexibelt och geografiskt oberoende.
För att lyckas med fjärrundervisning behöver man designa en undervisningsmiljö som är likvärdig eller överträffar kvalitén i en traditionell utbildning på plats.

Målgrupper

Vi har delat in vårt erbjudande kring fjärrundervisning i två olika områden.
En som riktar sig till utbildningssamordnare av olika slag och en som riktar sig till de som vill skapa nya online-baserade tjänster.

Utbildningsanordnare

Vi stödjer företag och organisationer med att bygga och leverera online-utbildningar av högsta klass. Vi kan både vara med som stöd inom ett visst område eller ta ett helhetsansvar.
Nedan har vi tagit upp några viktiga pusselbitar som skapar en kvalitativ utbildningsmiljö:

  • Strategi och design av den online-baserade utbildningsmiljön
  • Utbildning av lärare/utbildare
  • Undervisningsplattform och arbetsprocesser
  • Utbildningsportal med kursutbud
  • Kursutveckling och pedagogiskt stöd
  • Uppföljning via statistik och rapportstruktur
  • Produktion av digitalt utbildningsmaterial

Online-baserade tjänster

Behovet av online-baserade tjänster ökar inom sektorer som utbildning och hälsa. Det är framför allt tillgängligheten till tjänsten samt kunskap och kompetens som är svårt att leverera likvärdigt geografiskt oberoende.
Några exempel på online-baserade tjänster är studiehandledning online, modersmålsundervisning online, läxhjälp online, e-hälsa/elevhälsa online, språk online, onlinetjänster till företag och organisationer som rådgivning, förebyggande åtgärder och behandling mm.
Vi kan vara med i alla steg från att designa den nya online-baserade tjänsten, bygga upp den, implementera plattform, struktur och rutiner, utbilda personal samt att stödja och supportera den löpande driften.
Nedan visar vi ett exempel på online-baserad studiehandledning online i sydostregionen.
Ett samarbete mellan Blekinge, Kronoberg och Kalmar län där 14 kommuner samverkar med en ny gemensam regional digital tjänsteinfrastruktur.
Wezupport har varit med i hela processen från design, uppbyggnad, utbildning och implementering och support av den digitala tjänsteinfrastrukturen.

BIU

Dela sidan på sociala medier: 
Svenska
Wezupport är Sveriges ledande leverantör av Adobe Connect och är Gold Partner till Adobe med direktkontakt med deras utvecklings team och support.
Adress
Wezupport Solutions Europe AB
Ed Villan Åsbroäng 2
331 74 Bor
Kontakt info
Kontor: 072-729 41 10
Sälj: 072-729 41 12
För bokningar: 072-729 41 13
Support: 072-729 41 11